ติดต่อเรา
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
หมู่ที่ 3 ถนนลานสกา - นาพรุ   ตำบลขุนทะเล  อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
เบอร์โทรศัพท์ 075450508
Email : kuntalay61@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน